Abdijbier

Sommigen spreken van een stijl maar eigenlijk is het meer een bundeling van bieren die hun oorsprong op de één of andere manier terugvinden in een abdij en dit laatste mag je zéér ruim interpreteren. Toch voegen we de ‘abdijbierstijl’ toe aan dit overzicht voor de volledigheid en zodat je dit makkelijk zou terugvinden.

Abdijbieren zijn voor een groot deel een Belgisch commercieel fenomeen. Voor 1999 was er een wildgroei aan abdijbieren en iedereen kon z’n bier abdijbier noemen wat de nodige ergernis opwekte bij de Trappisten.

Dus nee, een trappistbier is geen abdijbier en een abdijbier is geen trappist maar een Trappist wordt wel verplicht gebrouwen binnen de muren van de abdij en dit is niet nodig bij een abdijbier.  Ben je nog mee? Laat ons even alles op een rijtje zetten.

Sinds 1999 besliste de Raad van bestuur van de Unie van Belgische Brouwers om het merk ‘Erkend Belgisch Abdijbier’ te creëren met een eigen logo en specifieke regels waaraan men zich moet houden om dit merk te mogen gebruiken op de flesjes en in communicatie over een abdijbier.

De regels voor de abdijbieren die al voor 1999 bestonden zijn minder streng dan voor degene die na 1999 zijn ontstaan.

logo-erkend belgisch abdijbier

Voor de abdijbieren die voor 1999 bestonden gelden de volgende criteria opdat men het logo en de benaming mag gebruiken:

  1. De brouwer dient lid te zijn van de Unie van Belgische Brouwers
  2. Er is een band met een bestaande of voormalige abdij (de abdij hoeft dus niet meer te bestaan, het loutere bestaan van de abdij in een ver verleden is voldoende)
  3. De brouwerij betaalt royalty’s voor liefdadigheid of culturele doeleinden aan de bestaande abdij of aan een stichting die aan de voormalige abdij verbonden is
  4. De abdij of stichting mag de reclame en commercialisering van het bier controleren

Voor de abdijbieren die na 1999 zijn ontstaan zijn de regels iets strikter:

  1. De brouwer dient lid te zijn van de Unie van Belgische Brouwers
  2. Het bier wordt gebrouwen en gecommercialiseerd door een bestaande abdij dat geen trappistenabdij is en dit ofwel in de abdij zelf ofwel bij een externe brouwerij. Het is mogelijk voor zogenaamde lekenbrouwerijen om een contract af te sluiten met een bestaande abdij om hun abdijnaam te mogen gebruiken op bieren die ze in de lekenbrouwerij brouwen.
  3. De lekenbrouwerij betaalt royalty’s voor liefdadige doeleinden aan de abdij.
  4. Er dient in het verleden bier zijn gebrouwen in de abdij
  5. De abdij mag de reclame en commercialisering van het bier controleren

Zoals je kan lezen heeft een Erkend Belgisch Abdijbier an sich niets te maken met een bierstijl. Het bier kan zowel Blond, Dubbel, Tripel zijn of van het type Special Belge, Saison, Witbier, Oud Bruin,… daar zijn eigenlijk geen beperkingen op.

Ontvang foodpairingtips via onze nieuwsbrief!

Ontvang foodpairingtips via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap